Berichten

Wat te vermelden op uw uitgaande facturen:

Op uw uitgaande facturen moeten uiteraard uw gegevens staan zoals:

  • uw handelsbenaming of eigen naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • uw bankrekeningnummer
  • uw ondernemingsnummer, vb. BTW BE 0123.456.789

Wanneer u de vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen geniet, mogen de letters BE niet vermeld worden, dit wordt dan bv. BTW 0123.456.789

Wanneer u helemaal niet btw-plichtig bent, dient U enkel het ondernemingsnummer zelf te vermelden bv. 0123.456.798

Op uw factuur moet ook de inschrijving in dit rechtspersonenregister vermeld worden, maar niet meer gevolgd door een nummer, de plaats is voldoende.
Dit is dan bv. RPR Antwerpen

Verder moet U ook nog uw verkoopsvoorwaarden vermelden. Hieronder geven we een voorbeeld:

Factuurvoorwaarden

  1. De facturen zijn contant betaalbaar.
  2. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling
  3. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 20%, met een minimum van  37,19 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
  4. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van het eerste kanton en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.