Rekeningnummers

BTW-ontvangsten

Brussel
IBAN BE22 6792 0030 0047
BIC PCHQBEBB

Voorafbetalingen Vennootschappen

North Galaxy
Koning Albert-II laan 33 bus 42
1030 Brussel
IBAN BE20 6792 0023 3056
BIC PCHQBEBB

Nieuw rekeningnummer voorafbetalingen Vennootschappen en Natuurlijke personen vanaf aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019)

Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen
Koning Albert II-laan 33, bus 42
1030 Schaarbeek

IBAN BE61 6792 0022 9117

Let op! Vennootschappen waarvan hun boekjaar niet eindigt op 31/12/2018 en waarvoor de resterende vervaldagen VA van het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) plaatsvinden ná 31 december 2018 moeten hun betalingen nog steeds op het bestaande rekeningnummer: BE20 67920023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen uitvoeren. Pas wanneer deze vennootschappen hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020 verrichten, moeten ze dat doen op het nieuwe rekeningnummer.