Artikelen door aka-admin

Personenbelasting aanslagjaar 2019 – inkomstenjaar 2018

Wij zouden graag alle documenten / fiscale attesten m.b.t. de personenbelasting aanslagjaar 2019-inkomstenjaar 2018 ontvangen voor 7 juni 2019. Bij de documenten vindt u een uitgebreide checklist van mogelijke attesten die nodig zijn om uw PB-aangifte in te vullen. Gelieve ons deze checklist ingevuld terug te bezorgen. Gelieve ons ook te laten weten of u […]

Checklist Personenbelasting Inkomsten 2017

Inkomstenfiches 281.10-281.11-281.12-…-281.20-281.50-… Attest vakantiegeld Attesten (beroeps)leningen Attest woonkrediet(en) Aankoopaktes nieuwe woningen (+ eventueel huwelijkscontract bij aankoop eerste woning) Attesten schuldsaldoverzekering(en) Attest Pensioensparen Attest Vrij Aanvullend Pensioen Overzicht betaalde onderhoudsuitkeringen (copies rekeninguittreksels + naam en adres begunstigden) Attest betaalde sociale bijdragen Attest betaalde bijdragen verzekering kleine risico’s Attesten giften aan erkende instellingen Attest kinderopvang (bvb van […]

Wat te vermelden op uw uitgaande facturen:

Op uw uitgaande facturen moeten uiteraard uw gegevens staan zoals: uw handelsbenaming of eigen naam uw adres uw telefoonnummer uw bankrekeningnummer uw ondernemingsnummer, vb. BTW BE 0123.456.789 Wanneer u de vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen geniet, mogen de letters BE niet vermeld worden, dit wordt dan bv. BTW 0123.456.789 Wanneer u helemaal niet btw-plichtig […]

Informatie mbt de liquidatiereserve

Vanaf aanslagjaar 2015 kan uw KMO opteren om een deel van de winst na belasting (of alle winst) over te boeken naar een afzonderlijke passiefrekening “liquidatiereserve”. Uw vennootschap betaalt hierop een anticipatieve heffing van 10% vennootschapsbelasting. Wanneer uw vennootschap deze liquidatiereserve binnen een termijn van 5 jaar uitkeert als dividend, betaalt u hierop 15% bijkomende […]