Artikelen door aka-admin

Corona – Overzicht steunmaatregelen met nuttige links

Beste Klant, Helaas is het coronavirus niet meer uit het nieuws weg te denken. Hierbij informeren wij u graag over de steunmaatregelen die op dit moment van toepassing zijn. Uitgebreide informatie per steunmaatregel kunt u terugvinden via de linken onderaan elke maatregel. Hierbij een kort overzicht:   Fiscale steunmaatregelen: Om extra financiële ademruimte te creëren […]

Checklist Personenbelasting Inkomsten 2017

Inkomstenfiches 281.10-281.11-281.12-…-281.20-281.50-… Attest vakantiegeld Attesten (beroeps)leningen Attest woonkrediet(en) Aankoopaktes nieuwe woningen (+ eventueel huwelijkscontract bij aankoop eerste woning) Attesten schuldsaldoverzekering(en) Attest Pensioensparen Attest Vrij Aanvullend Pensioen Overzicht betaalde onderhoudsuitkeringen (copies rekeninguittreksels + naam en adres begunstigden) Attest betaalde sociale bijdragen Attest betaalde bijdragen verzekering kleine risico’s Attesten giften aan erkende instellingen Attest kinderopvang (bvb van […]

Wat te vermelden op uw uitgaande facturen:

Op uw uitgaande facturen moeten uiteraard uw gegevens staan zoals: uw handelsbenaming of eigen naam uw adres uw telefoonnummer uw bankrekeningnummer uw ondernemingsnummer, vb. BTW BE 0123.456.789 Wanneer u de vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen geniet, mogen de letters BE niet vermeld worden, dit wordt dan bv. BTW 0123.456.789 Wanneer u helemaal niet btw-plichtig […]

Informatie mbt de liquidatiereserve

Vanaf aanslagjaar 2015 kan uw KMO opteren om een deel van de winst na belasting (of alle winst) over te boeken naar een afzonderlijke passiefrekening “liquidatiereserve”. Uw vennootschap betaalt hierop een anticipatieve heffing van 10% vennootschapsbelasting. Wanneer uw vennootschap deze liquidatiereserve binnen een termijn van 5 jaar uitkeert als dividend, betaalt u hierop 15% bijkomende […]