Personenbelasting aanslagjaar 2019 – inkomstenjaar 2018

Wij zouden graag alle documenten / fiscale attesten m.b.t. de personenbelasting aanslagjaar 2019-inkomstenjaar 2018 ontvangen voor 7 juni 2019.

Bij de documenten vindt u een uitgebreide checklist van mogelijke attesten die nodig zijn om uw PB-aangifte in te vullen. Gelieve ons deze checklist ingevuld terug te bezorgen.

Gelieve ons ook te laten weten of u rekeningen, levensverzekeringen of juridische constructie(s) heeft in het buitenland. Indien u deze in uw bezit heeft vragen wij u het document in bijlage in te vullen en ons de nodige inlichtingen te verschaffen. We zullen dit dan volgens de door u verstrekte gegevens invullen op de aangifte.

U vindt bij de documenten de richtlijnen voor de verplichte melding van een buitenlandse rekening bij het CAP (Centraal Aanspreekpunt) van de Nationale Bank van België.

 

Checklist Personenbelasting Inkomsten 2017

 • Inkomstenfiches 281.10-281.11-281.12-…-281.20-281.50-…
 • Attest vakantiegeld
 • Attesten (beroeps)leningen
 • Attest woonkrediet(en)
 • Aankoopaktes nieuwe woningen (+ eventueel huwelijkscontract bij aankoop eerste woning)
 • Attesten schuldsaldoverzekering(en)
 • Attest Pensioensparen
 • Attest Vrij Aanvullend Pensioen
 • Overzicht betaalde onderhoudsuitkeringen (copies rekeninguittreksels + naam en adres begunstigden)
 • Attest betaalde sociale bijdragen
 • Attest betaalde bijdragen verzekering kleine risico’s
 • Attesten giften aan erkende instellingen
 • Attest kinderopvang (bvb van kind en gezin)
 • Attest betaalde premies individuele levensverzekeringen

Wat te vermelden op uw uitgaande facturen:

Op uw uitgaande facturen moeten uiteraard uw gegevens staan zoals:

 • uw handelsbenaming of eigen naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw bankrekeningnummer
 • uw ondernemingsnummer, vb. BTW BE 0123.456.789

Wanneer u de vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen geniet, mogen de letters BE niet vermeld worden, dit wordt dan bv. BTW 0123.456.789

Wanneer u helemaal niet btw-plichtig bent, dient U enkel het ondernemingsnummer zelf te vermelden bv. 0123.456.798

Op uw factuur moet ook de inschrijving in dit rechtspersonenregister vermeld worden, maar niet meer gevolgd door een nummer, de plaats is voldoende.
Dit is dan bv. RPR Antwerpen

Verder moet U ook nog uw verkoopsvoorwaarden vermelden. Hieronder geven we een voorbeeld:

Factuurvoorwaarden

 1. De facturen zijn contant betaalbaar.
 2. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling
 3. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 20%, met een minimum van  37,19 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
 4. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van het eerste kanton en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.