Corona – Overzicht steunmaatregelen met nuttige links

Beste Klant,

Helaas is het coronavirus niet meer uit het nieuws weg te denken. Hierbij informeren wij u graag over de steunmaatregelen die op dit moment van toepassing zijn. Uitgebreide informatie per steunmaatregel kunt u terugvinden via de linken onderaan elke maatregel. Hierbij een kort overzicht:

 

Fiscale steunmaatregelen:

Om extra financiële ademruimte te creëren voor bedrijven en zelfstandigen werden er zojuist (update 18/03/2020) extra bijkomende maatregelen aangekondigd.

Deze maatregelen hebben betrekking op:

  • BTW
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Meer informatie over de fiscale maatregelen vindt u via deze link.

Wij blijven wel de deadline tot indiening van de btw-aangiftes voor 20/04/2020 hanteren, maar het belangrijkste hier is dat er een betalingsuitstel is van twee maanden.

 

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen:

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen vragen. Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook uitstel vragen.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregel best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Socio-economische maatregelen:

  • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen 

Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.

Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

Meer informatie over deze maatregelen vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregelen best contact op met uw sociaal secretariaat.

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandige:

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit verplicht moeten stopzetten tot en met 5 april 2020 omwille van COVID-19 hebben recht op een financiële uitkering.

Ook indien je de activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen hebt moeten onderbreken ingevolge het coronavirus kan je dit overbruggingsrecht aanvragen.

Opgelet, de plenaire vergadering van de Kamer moet de wet vandaag nog finaal goedkeuren.

U neemt voor deze maatregel best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds, ook op hun websites vindt u hier meer info en voorwaarden over terug.

 

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen:

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen (RSZ) te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregelen best contact op met uw sociaal secretariaat

 

Hinderpremie:

De hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Deze ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Ook zelfstandige in bijberoep hebben recht op deze premie indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofberoep.

De huidige Hinderpremie voor openbare werken kan NIET gebruikt worden voor aanvragen ingevolge de coronacrisis.

Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zou in de loop van deze week beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat dan hier je mailadres achter.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

 

Gewaarborgd inkomen

Indien u een polis gewaarborgd inkomen heeft, contacteert u best uw verzekeringsmakelaar om na te vragen of er een dekking is.

 

Crisiswaarborg

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

 

 

 

Deze steunmaatregelen wijzigen nog steeds, vandaar dat we de links hebben toegevoegd zodat u op de pagina’s steeds de updates kunt raadplegen.

 

Ook op de website van Vlaio en Voka vindt u steeds de recentste maatregelen terug.

 

Wij wensen u veel steun tijdens deze moeilijke periode!