Artikelen door Veronique Janssens

Voorzorgsmaatregelen omtrent de verspreiding van het Corona virus

Beste Klant,   Ingevolge de nieuwe maatregelen uit voorzorg voor de verdere verspreiding van het Corona virus, zouden wij u vriendelijk willen vragen al uw documenten te deponeren in de brievenbus aan onze voorgevel en deze momenteel niet persoonlijk af te geven. U kunt ons alles ook digitaal aanleveren indien u dit wenst. Indien u […]

Het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 01/01/2020

Wellicht heeft U reeds opgevangen dat het Belgische Vennootschapsrecht grondig werd hervormd. Ons nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in voege sinds 01/05/2019. Nieuwe vennootschappen opgericht sinds 01/05/2019 vallen automatisch onder het nieuwe wetboek. Bestaande vennootschappen (opgericht voor 01/05/2019) moeten hun statuten aanpassen aan de nieuwe vennootschapswetgeving voor einde 2023. U dient dus […]

Ubo Register

Iedere vennootschap, vzw en stichting is verplicht de uiteindelijke begunstigde spontaan te kennen te geven via een elektronisch overheidsportaal, het UBO-register. De wetgeving komt er via een Europese Richtlijn. De uiteindelijke begunstigde is degene die meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% van de stemrechten in handen heeft of op een andere […]