Berichten

Checklist Personenbelasting Inkomsten 2017

 • Inkomstenfiches 281.10-281.11-281.12-…-281.20-281.50-…
 • Attest vakantiegeld
 • Attesten (beroeps)leningen
 • Attest woonkrediet(en)
 • Aankoopaktes nieuwe woningen (+ eventueel huwelijkscontract bij aankoop eerste woning)
 • Attesten schuldsaldoverzekering(en)
 • Attest Pensioensparen
 • Attest Vrij Aanvullend Pensioen
 • Overzicht betaalde onderhoudsuitkeringen (copies rekeninguittreksels + naam en adres begunstigden)
 • Attest betaalde sociale bijdragen
 • Attest betaalde bijdragen verzekering kleine risico’s
 • Attesten giften aan erkende instellingen
 • Attest kinderopvang (bvb van kind en gezin)
 • Attest betaalde premies individuele levensverzekeringen