Tips

Autofiscaliteit: Een handig overzicht van de fiscale aftrekbaarheden

De autofiscaliteit is de laatste maanden drastisch veranderd.

Voor auto’s aangeschaft vóór 1 juli 2023, blijft de huidige fiscale aftrekregeling (o.b.v. de CO2uitstoot) van toepassing. De kosten van de wagen die jij of je vennootschap vóór 1 juli 2023 aanschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat vandaag het geval is.

Dat betekent dat hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe lager de aftrekbaarheid van de autokosten. Een hybride heeft een lagere CO2-uitstoot en dus een fiscaal voordeel.

Hieronder vindt u een overzicht terug met de fiscale aftrekbaarheid van uw wagen in de toekomst.

Voor personenwagens (ook hybride) die rijden op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) en worden aangeschaft in de periode van 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 geldt een overgangsregeling. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid voor deze auto’s geleidelijk dalen.

Voor hybridewagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023 geldt een extra aftrekbeperking. De aftrekbaarheid van de brandstofkosten van een hybridewagen wordt begrensd tot 50%. De elektriciteitskosten voor hybrides daartegen blijven aftrekbaar zonder bovengrens. Hiermee wil de wetgever het gebruik van de verbrandingsmotor ontmoedigen en het gebruik van de elektromotor stimuleren. Vanaf 2026 vervallen die maatregelen aangezien de fiscale aftrekbaarheid van de beroepskosten voor niet-emissievrije bedrijfswagens (aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025) hoe dan ook wordt beperkt tot maximum 50% en stelselmatig wordt afgebouwd.

Voor auto’s aangeschaft na 31 december 2025, die (deels) op fossiele brandstof rijden, kunnen de autokosten niet meer fiscaal worden afgetrokken.

Koolstofemissievrije wagens (auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof) aangeschaft vóór 1 januari 2027 blijven voor 100% fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2031 wordt de aftrek beperkt tot 67,5%. 

Ter info:

Laadpalen op het werk

Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 investeren in een voor het publiek toegankelijk laadstation (bv. een laadstation op een vrij toegankelijk parkeerterrein van supermarkten, kantoren, winkelcentra…) kunnen, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, aanspraak maken op een verhoogde kostenaftrek van 200% of van 150% voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. Om van de kostenaftrek te kunnen genieten, moet het laadstation aan bijkomende technische voorwaarden voldoen en worden aangemeld bij de FOD Financiën (www.eafo.eu).

Heeft u nog vragen ? Aarzel niet om ons te contacteren !

Bron: Practicali

Quarantaine-overbruggingsrecht: Een handig overzicht !

Hierbij vindt u een handig overzicht om na te gaan indien u al dan niet recht heeft op het quarantaine-overbruggingsrecht. Of bij ziekte, indien u zich moet wenden tot uw ziekenfonds.

Voor een overzicht van alle maatregelen verwijzen we u naar de site van uw sociaal verzekeringsfonds:

Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/corona-steunmaatregelen

Acerta: https://www.acerta.be/nl/coronavirus/faq-zelfstandigen

Sexurex: https://www.securex.be/nl/covid-19/faq-ondernemers

Liantis: https://www.liantis.be/nl/corona/overbruggingsrecht

Vlaams Beschermingsmechanisme 11

De steun bedraagt 10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019.
Voor wie verplicht gesloten is, moet geen omzetverlies aantonen, maar wel de omzet van de referteperiode bewijzen

Let wel op ! Er komt namelijk een dubbele bewijslast. Dit houdt in:
Indien er geen verplichte sluiting is, zal er eveneens een omzetverlies moeten zijn van 30% in Q4 2021 in combinatie met de 60% van de getroffen periode. Deze bewijslast kunt u leveren aan de hand van de ingediende btw-aangiftes.

Ook is er een sanctie voor het onterecht aanvragen van dit Vlaams Beschermingsmechanisme 11.
Alle ondernemingen zullen worden gecontroleerd en bij onterechte uitkering krijgen ze niet enkel een terugbetalingsvordering/sanctie maar ook gedurende vijf jaar geen steun meer via vlaio.
Het gaat dus om én de terugbetaling én vijf jaar lang geen vlaio-steun meer.

De start voor indieningsperiode voor VBM11 is voorzien vanaf midden februari.

Overbruggingslening

Om de moeilijke periode te overbruggen, wordt ook een overbruggingslening uitgewerkt. Die kan dienen voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur.

De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000. Het minimumbedrag voor de lening is € 10.000, het maximumbedrag is afhankelijk van de grootte of omzet van de onderneming en kan oplopen tot € 400.000. 

Schrijf je in via de nieuwsbrief op Vlaio en blijf op de hoogte van de openstelling van de online aanvraag

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaanderen-biedt-bescherming-aan-zwaar-getroffen-ondernemers